A k ı n c ı l a r

Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
 
Yahya Kemal Beyatlı


Leave a comment